نویسنده: y7oozita

dder (Vivantis)۷٫۳- مواد استفاده شده جهت اثر دادن آنزیم محدود کنندهآنزیم محدود کنندهhinf1 و EcoRV(Fermentas) و بافرEcoRV و بافرv3۸٫۳-استخراج DNA از خون محیطیاستخراج DNA از خون کامل به روش جوشاندن (Boiling) انجام شد که جزئیات روش کار طبق موارد گفته شده در منبع مورد نظر میباشد. (Newton CR et al, 1995)۹٫۳- استخراج DNA از بافی […]

Read more

پدر و مادر عزیزمسپاسگزاریسپاس یگانه ای را که زمین بر گرد عرش کبریائی او میگردد و آسمان به رنگ مهربانی اوستمعبودی که دریا در برابر شکوهش پیشانی به سنگ می ساید و کوه در برابر عظمتش بر جای مانده است. سپاس که با علم و ایمان به حیات دنیا و عقبایم معنا بخشیدی!در طول مراحل […]

Read more

هده می‌شود، اثر زمان انبارسازی بر روی میزان اسید آسکوربیک نمونه‌های سیب زمینی (خام و پخته)، از نظر آماری معنادار بود (p0.05). از روز صفر تا روز آخر، مقدار این اسید در نمونه‌های سیب زمینی کاهش پیدا کرد ولی میزان کاهش آن در نمونه‌های سیب زمینیِ خام بیشتر از نمونه‌های پخته بود. در نمونه‌های خام، […]

Read more

کن است به دلیل فعالیت آنزیم‌های کاهش دهنده‌ی نیترات (نیترات ردوکتاز) بوده باشد. این آنزیم با فعالیت خود سبب کاهش نیترات به نیتریت می‌گردد (کمپبل، ۱۹۹۹).در همه‌ی محصولات گیاهی، همانطور که انتظار میرفت، فرایند پختن باعث کاهش محتوای نیترات گردید به جز در نمونه‌های سیر، که در اثر فرایند پخت، میزان نیترات موجود در آن‌ها […]

Read more

نتایج آن‌ها نشان داد که با جوشاندن، محتوای نیترات تا حدود % ۵۰، و نیتریت تا % ۷۱-۳۷ کاهش یافت، در حالیکه، محتوای نیترات و نیتریت در آب هویج و هویج خام شبیه به هم بود.فصل سوممواد و روش ها۳٫۱٫ مواد شیمیاییاسید استیک (مرک، آلمان)، سولفات منگنز مونوهیدرات (مرک، آلمان)، سولفانیل آمید (مرک، آلمان)، ان-۱-نفتیل […]

Read more

به‌وجود مى‌آید. در برش طولى و عرضى مى‌توان به‌راحتى دو قسمت چوبى داخلى یا استوانه مرکزى و قسمت گوشتى خارجى تشخیص داد. قسمت اعظم استوانه مرکزى در هویج از سلول‌هاى پارانشیم تشکیل شده بنابراین چوبى نیست. در بسیارى از ارقام رنگ استوانه مرکزى روشن و یا زرد مى‌باشد. از نظر کیفیت هویج‌هائى که رنگ قسمت […]

Read more

ِ مربوط به بیماری رفلاکس اسید معده می‌گردد (امسی کول، ۲۰۰۵).در هفته‌های اول زندگی، قبل از برقرار شدن اسید معده، کلنی‌های باکتریایی در نوزادان ایجاد می‌شوند و بنابراین، نیترات موجود در غذا، به سرعت در معده و روده، توسط فعالیت کاهش دهنده‌ی باکتریاییِ نیترات تبدیل به نیتریت می‌گردد. سپس جذب شده و با هموگلوبین واکنش […]

Read more

ا و همکارانش (۲۰۰۶) نشان دادند که غلظت نیترات در اسفناج، در مراحل نهایی رشد گیاه بالاتر است. بنابراین، سنِ فیزیولوژیکیِ مطلوب برای برداشت، در در محصولات سبزیجات برگیِ مختلف، نیاز به تنظیم شدن دارد. از آنجایی که نیترات، تا زمان رسیدن نیز در گیاه اسفناج تجمع می‌یابد، توسعه‌ی جذب نیترات توسط انسان‌ها از طریق […]

Read more

فهرست مطالبچکیده ۱فصل اول: کلیات تحقیق ۲۱٫۱ مقدمه ۳۲٫۱ اهداف پژوهش ۶۳٫۱ فرضیه‌ها ۶فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده ۷۲٫۱٫ حضور نیترات در محیط زیست ۸۲٫۲٫ سبزیجات بعنوان منبع نیترات ۹۲٫۳٫ نقش نیترات در گیاه ۱۳۲٫۴٫ عوامل مسئول تجمع نیترات در گیاهان ۱۴۲٫۴٫۱٫ عوامل تغذیه ای ۱۴۲٫۴٫۲٫ عوامل زیست محیطی ۱۵۲٫۴٫۳٫ عوامل فیزیکی ۱۶۲٫۴٫۳٫۱٫ […]

Read more

مهمترین تعهد سازمانی بر مشتری تاکید دارد. مدیران ممتاز می کوشند تا به مشتریان خدمت مفید ارائه کنند. مدیران از دو طریق عمده تعهد خود را نسبت به مشتریان نشان می دهند، یکی انجام خدمت و دیگری ایجاد اهمیت برای او ( رضائیان ، ۱۳۷۴).۲- تعهد نسبت به سازماندومین تعهد مدیریت بر سازمان تاکید دارد. […]

Read more