دسته: روانشناسی

دسته: روانشناسی

منابع پایان نامه و مقاله در مورد خانواده و عملکرد تحصیلی
آوریل 19, 2020 روانشناسی مدیر سایت

خانواده و عملکرد تحصیلی خانواده به ویژه در سنین حدود ۲ تا ۱۰ سالگی مهارتهایی به کودک می آموزند که در رابطه با کار آموزشگاه نقش اساسی دارند. این مهارت ها عبارتند از زبان، توانایی یادگیری از بزرگسالان، جنبه هایی از نیاز به پیشرفت، عادت به کار کردن و توجه به وظایف. اگر چه خانواده

Read More
پایان نامه با موضوع نظریه‌ی خودکنترلی بزهکاری
آوریل 19, 2020 روانشناسی مدیر سایت

نظریه‌ی خودکنترلی بزهکاری برای درک کامل آموزه‌ی نظریه‌پردازی هیرشی، بسیار مهم است که شرایط تاریخی او را در هنگام نگارش علل بزهکاری درک کنیم. در دهه‌ی ۱۹۶۰، جامعه‌ی آمریکا از دیدگاه تشتت اجتماعی جرم‌شناسی که قبلاً تفکر غالب در جرم‌شناسی بود، خسته شده بود. در آن زمان، هیرشی شاهد از دست رفتن کنترل اجتماعی بر

Read More
دانلود پایان نامه روانشناسی درباره نظریه‌ی خودکنترلی بزهکاری
آوریل 19, 2020 روانشناسی مدیر سایت

  عملکرد تحصیلی عملکرد تحصیلی دانش آموزان یکی از شاخص های مهم در ارزشیابی آموزش و پرورش است و تمام کوششها در این نظام درواقع تلاش برای جامعه عمل پوشاندن بدین امر تلقی می شود. به طور اعم کل جامعه و به طور اخص نظام آموزش و پرورش نسبت به سرنوشت کودکان، رشد و تکامل

Read More
تغییر شناختی – رفتاری دونالد مایکنبام
آوریل 19, 2020 روانشناسی مدیر سایت

تغییر شناختی – رفتاری دونالد مایکنبام در واقع می توان گفت نخستین رویکرد شناختی تمام عیاری که علاقه پژوهشگران رفتاری را برانگیخت، آموزش خود-آموزی (ُُSIT) مایکنبام بوده است. شهرت این رویکرد بر اساس مبانی نظری ساده آن و نیز شباهت آن به مفهوم رفتار کنشگر ذهنی در چهارچوب نظریه کنشگر، مربوط  می شود. چرا اینکه

Read More
پایان نامه : مراحل رسیدن به خودکنترلی و ادراک کنترل 
آوریل 19, 2020 روانشناسی مدیر سایت

مراحل رسیدن به خودکنترلی و ادراک کنترل  راتر(۱۹۶۶)، سه مرحله آموزش خودکنترلی و ادراک کنترل  برای رسیدن به منبع کنترل درونی به دانش‌آموزان را به شرح زیر ذکر کرد: مرحله اول: این مرحله‌ شامل اداره رفتار دانش‌آموز از طریق معلم است. معلم با بهره گرفتن از روش‌های تقویت مثبت، محروم کردن، جریمه کردن، رهنمود دادن

Read More
پایان نامه روانشناسی درباره : برقرار کردن ادراک کنترل
آوریل 19, 2020 روانشناسی مدیر سایت

برقرار کردن ادراک کنترل کنترل موضوعی است که اغلب در گفتگوها و تعامل های روزمره با دیگران مطرح می شود. افرادی که میل زیاد به کنترل دارند، برای کنترل کردن گفتگوهای میان فردی (اینکه درباره چه چیزی صحبت شود، افراد در این گفتگو چه نگرش هایی داشته باشند، چه برنامه هایی ریخته شود) با صدای

Read More