تفاوت­های بین انواع فرعی تشخیصی

  ۲-۱۱-۲-۱: فرق بین شکل های جور واجور فرعی تشخیص براساس گسترش بدون توجه به فرق در تعاریف عملیاتی GSP در بین تحقیقات، گذشته پژوهشی گزارش می­ کنه که دست کم ۵۰% افراد دارای ترس اجتماعی، ملاک­های اون رو برآورده می­ کنن. مثلا، مانوزا[۵] و همکاران (۱۹۹۵) با ۱۲۹ مریض دارای ترس اجتماعی مصاحبه کردن […]

مهارت ها و توانایی شناختی

۱)ایجاد راه حلای بدیل مسأله ۲) پیدایش طرحای عملی و موثر واسه رسیدن بهاهداف مطلوب ۳) پیش بینی نتیجه رفتارای برگزیده واسه اجرا ۴) آزمایش موثر نتیجه های بالقوه مهارتای حل مسأله غیر شخصی هم با فرایندهای مشابهی معنی سازی شدن، ولی مستقیما با موقعیتا و مسائل بین فردی ارتباطی ندارن. سومین بخش اصلی مهارتهای […]

عدم تحمل بلاتکلیفی

عدم تحمل بلاتکلیفی ۱-۱-   عدم تحمل بلاتکلیفیبرخی از نظریه­ های روان­شناسی پیشنهاد کرده­اند که گرایش به اجتناب از حالت­های نامطمئن، احتمالاً نقش مرکزی در گسترش و تداوم آسیب­ شناسی روانی و اختلال­های اضطرابی و خلقی دارد (هامن[۱] و کوچران[۲]، ۱۹۸۱؛ مک فال[۳] و ولرشیم[۴]، ۱۹۹۷). عدم تحمل­ بلاتکلیفی به­عنوان باوری که بلاتکلیفی، تازگی، و تغییر، […]