راهبردهای شناختی

جدول ۲-۲- انواع راهبردهای فرا شناختی و مصادیق آن ۴۵  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی با فرمت ورد جدول ۳-۱- جامعه اول پژوهش ( دانشجویان مشروط) به تفکیک دانشکده ها و مقاطع تحصیلی ۶۹جدول ۳-۲- جامعه […]

منابع مقاله درمورد پرسشنامه استرس

……………………………………………….۹۰  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  جدول شماره۱۵: اعتبار سوالات عامل منابع استرس در شغل …………………………………………………………………………………………….۹۱جدول شماره۱۶: اعتبار سوالات عامل فعالیت های کاهنده استرس بین فردی ………………………………. …………………………………..۹۱جدول شماره۱۷: اعتبار سوالات عامل فعالیت های کاهنده استرس درون فردی ……………………………………………………………۹۲جدول شماره۱۸ : اعتبار سوالات عامل منابع استرس در مواجه […]

پایان نامه روانشناسی : رگرسیون لجستیک-فایل تمام متن

مشخصات رساله/پایاننامه تحصیلیعنوان:بررسی عوامل مؤثر بر وضعیَت اشتغال فارغ التّحصیلان دانشگاهی ۳۴ – ۲۴ ساله استان کردستاننام نویسنده: ابوبکر حسینزادهنام استاد راهنما: دکتر حاتم حسینینام استاد مشاور: دکتر سعید عیسیزادهدانشکده: اقتصاد و علوم اجتماعی گروه آموزشی: علوم اجتماعیرشته تحصیلی: علوم اجتماعی گرایش تحصیلی: جامعه شناسی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشدتاریخ تصویب پروپوزال: ۲۹/۰۹/۱۳۹۲ تاریخ دفاع: ۲۹/۰۶/۱۳۹۳ […]