پایان نامه روانشناسی صنعتی، مشکلات هیجانی

بار- آن (۲۰۰۲)، این فرضیه را مطرح ساخت که آن دسته از افرادی که متوسط بهره­ی­هیجانی دارند،به­طورکلی دربرآورده ساختن تقاضاها و فشارهای محیطی موفق­ترند. وی هم­چنین خاطر نشان کرده است که ناکارآمدی در هوش هیجانی می­تواند به معنای نبود موفقیت و حضور مشکلات هیجانی باشد. به اعتقاد بار- آن (۲۰۰۲)، مشکلاتی که در مواجهه با […]

دیدگاه یادگیری، موضوع نگرش

به علاوه، نگرشها با اعمالی هم که ما در ارتباط با اشیاء موضوع نگرشهای خود انجام می دهیم پیوند دارند «هر روز صبح یک پرتقال می خورم»، «من همیشه به دموکراتها رای می دهم» بنابراین روانشناسان اجتماعی معمولا نگرشها را به عنوان یکی از اجزای یک نظام سه جزئی مطالعه می کنند که اعتقادات جزءشناختی، […]

فرایند تغییر، موضوع نگرش

گسترش نگرشها کاتز[۷] و استاتلند[۸] (۱۹۸۵، به نقل از بال[۹]، ۱۹۸۸، ترجمه مسدد، ۱۳۷۳) معتقدند که نگرشها در فرایند رفع نیاز در ارگانیسم گسترش می یابند و بیان می کنند که سه گونه نگرش ممکن است گسترش یابند: مجاورتی[۱۰]، شی وسیله ای[۱۱] و خودوسیله ای[۱۲]. نگرش مجاورتی در نتیجه ارتباطات بین شی یا موضوع نگرش […]