تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یادداری مهارت یک خم کشتی- …

مرحله القاءدر طی این مرحله است که هیپنوتیزم کننده به طور واقعی فرد را هیپنوتیزم می‌کند. در اینجا تعداد زیادی

بیشتر بخوانید

مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

عامل مستقل رافع مسئولیت کیفری مورد بحث قرار دهیم. فیالواقع بحث اصلی در این تحقیق، این است که آیا کسانی

بیشتر بخوانید

بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای …

۲- پیداکردن دالهای ارزشیِ مرتبط با دالهای شناسا و مدلولهای آنها؛ دالهای ارزشی دالهایی هستند که ویژگیهایی را به دالهای شناسا

بیشتر بخوانید