مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

عامل مستقل رافع مسئولیت کیفری مورد بحث قرار دهیم. فیالواقع بحث اصلی در این تحقیق، این است که آیا کسانی که تحت تأثیر مصرف مشروبات الکلی و یا مواد مخدر و یا روان گردانها مرتکب جرم می‌شوند، مسئولیت کیفری دارند؟ آیا کسانی که با قصد ارتکاب جرم، مست میکنند با کسانی که بدون قصد پیشینی […]

تحقیق – بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مشتری مداری- قسمت ۱۴

اجرای قوانین : برخی از سازمان ها به منظور ارایه خدمات پیش بینی شده در قانون برای تامین نیازهای عموم تشکیل می شوند مانند ثبت اسناد ثبت احوال گذرنامه نیروی انتظامی ارتش و بسیاری سازمان های دیگر که دولت به نوعی مسئولیت انجام ان را در سیستم اجتماعی به عهده گرفته است (خوش دهان ،۱۳۸۱). برای […]

تحقیق دانشگاهی – بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مشتری مداری

۱-۹- جامعه و نمونه آماری ۸ ۱-۱۰- روش پژوهش ۸ ۱-۱۱- روش وابزار گرد آوری اطلاعات ۹ ۱-۱۲- تعریف مفاهیم و واژه ها ۹ فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۱ ۲-۱- مقدمه ۱۲ ۲-۲-مفهوم کیفیت زندگی کاری ۱۲ ۲-۳- شاخص های کیفیت زندگی کاری ۱۳ ۲-۴- تاریخچه کیفیت زندگی کاری ۱۴ ۲-۵- اهداف […]

پژوهش – اندازه گیری حداقل معاش در جامعه شهری استان سیستان و بلوچستان با استفاده …

۱۳۸۴ ۶۵/۴۱ ۱۳۸۵ ۲۹/۴۰ ۱۳۸۶ ۴۳/۴۴ ۱۳۸۷ ۶۲/۳۹ ۱۳۸۸ ۹/۳۸ منبع: یافته های محقق۴-۴ جمع بندیدر فصل حاضر، ضمن معرفی مدل مورد استفاده در تحقیق، میزان حداقل معاش طی دو برنامه سوم و چهارم توسعه و همچنین شاخص‌های نسبت افراد فقیر و نسبت شکاف درآمدی برآورد گردید. براساس نتایج بدست آمده بیشترین میل نهایی به […]

مقاله – اندازه گیری حداقل معاش در جامعه شهری استان سیستان و بلوچستان با استفاده …

۳-۱۰ جمع بندی ۶۵فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها۴-۱ مقدمه ۶۹۴-۲ برآورد پارامترهای سیستم مخارج خطی با استفاده از روش داده‌های ترکیبی ۷۱۴-۳ محاسبه شاخص‌های فقر در مناطق شهری استان سیستان وبلوچستان ۸۰۴-۴ جمع بندی ۸۳فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۵-۱ نتایج و پیشنهادات ۸۷۵-۲ پیشنهادات ۹۱منابع و ماخذ ۹۳فهرست جداولجدول ۴-۱: نتایج آزمون F و […]

جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۱۵

« … واستشهدوا شهدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدیها الاخری» چنانکه در این آیه مشهود است ابتدا به حضور دو شاهد مرد سخن رفته و اشاره شده در صورت نبودن دو مرد یک مرد و دوزن به عنوان شاد در نظر گرفته شوند حکمت […]

جستجوی مقالات فارسی – قرارداد های نفتی بای بک در تولید و قابلیت اعمال آن در …

بیع متقابل به عنوان یکی از شیوه‌های تجارت متقابل از سوی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا[۲۱۱] بشرح زیر تعریف شده است:«در این شیوه موضوع معامله اولیه عبارت است از ماشین آلات، تجهیزات، حق اختراع و اکتشاف و دانش فنی یا کمکهای فنی -که به عنوان تکنولوژی و انتقال آن نامیده می‌شود و به منظور […]

پژوهش دانشگاهی – قرارداد های نفتی بای بک در تولید و قابلیت اعمال آن در صنعت …

بحث و کشمکش بر سر امتیاز نفت بالاخره با تصویب قانون منع مذاکرات درباره اعطای امتیاز نفت پایان گرفت ولی مبارزه با دولت ایران ادامه داشت و همین بحران باعث جلب توجه بیشتر دولتین آمریکا و انگلستان نسبت به ایران گردید.هدف دولت شوروی بیشتر ایجاد تغییرات فوری در موازنه سیاست نفوذ و ادامه هدف‌های سیاسی […]

پایان نامه :کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان

  در بخش خدمات، ارزیابی کیفیت آن حین فرآیند ارائه خدمات انجام می‌گیرد. رضایت مشتری از یک خدمت را می‌توان از طریق مقایسه انتظارات او از خدمات با برداشت او از خدمات ارائه شده، تعریف کرد. اگر خدمات ارائه شده از حد انتظارات مشتری فراتر باشد، آن خدمات فوق‌العاده تلقی می‌شود. زمانی که انتظارات مشتری […]