مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

عامل مستقل رافع مسئولیت کیفری مورد بحث قرار دهیم. فیالواقع بحث اصلی در این تحقیق، این است که آیا کسانی که تحت تأثیر مصرف مشروبات الکلی و یا مواد مخدر و یا روان گردانها مرتکب جرم می‌شوند، مسئولیت کیفری دارند؟ آیا کسانی که با قصد ارتکاب جرم، مست میکنند با کسانی که بدون قصد پیشینی […]

تحقیق دانشگاهی – جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۲۰

روایات – که مفادشان عدم حجیت شهادت زنان در مطلق حدود است- با روایات دال بر قبول شهادت زنان در حد رجم و جلد در باب زنا تخصیص خورده است. این تخصیص اولا ، دلالت می کند بر این که عدم پذیرش شهادت زنان در باب حدود یک تعبد محض نیست که ماهیچ چیز از […]

جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۱۵

« … واستشهدوا شهدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدیها الاخری» چنانکه در این آیه مشهود است ابتدا به حضور دو شاهد مرد سخن رفته و اشاره شده در صورت نبودن دو مرد یک مرد و دوزن به عنوان شاد در نظر گرفته شوند حکمت […]

مقاله علمی با منبع : جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۱۷

عن عبدالله بن سنان قال : سمعت اباعبدالله (ع) یقول… و لایجوز فی الرجم شهاده رجلین و اربع نسوه و یجوز فی ذلک ثلاثه رجال وامراتان … امام صادق (ع) فرمود: رجم ( سنگسار) به شهادت دو مرد و چهار زن جایز نیست . بلکه به شهادت سه مرد و دو زن جایز است.۳-۴-شهادت دو […]

دسترسی به منابع مقالات : جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۱۹

همچنین شهید در الدروس فرموده ظاهر کلام ابن جنید تساوی لواط و سحق با زنا از نظر طریق اثبات به وسیله شهادت زنان است:…وظاهر ابن الجنید مساواه اللواط و السحق للزنا فی شهاده النساء وکلام ابن جنید یقتضی اتعمیم.۳-۱۰-۱-ادله قایلان به استثناء شهادت زنهرچند که در کلام قایلان دلیل مخصوصی ذکر نگردیده است ، اما […]

سایت مقالات فارسی – جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۱۶

امروزه تفکر غالب جهانی ، تقصان ذاتی زن و پایین تر بودن طبیعی شعور و درک او را که تبعاتی چون محرومیت از قضاوت و شهادت داشته باشد ، نمی پذیرد و کسانی که خلاف این نظر دارند باید با دلایلی علمی ومستندات محکم عینی و تجربی آن را ثابت نمایند.وگرنه استدلال برناقص العقل بودن […]

دسترسی به منابع مقالات : جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۹

۱-۳-۱-سنت:امام مسلم از اشعث بن قیس روایت کرده است که گفت؛ میان من و مردی که بر سرچاه نزاع و دعوا بود. مسئله نزد پیامبر فرمودند : « شاهداک اویمینه» یا دو شاهد از جانب تو (مدعی) یا سوگند از سوی (مدعی علیه)۱-۳-۲-اجماع:اجماع بر مشروعیت شهادت و استحباب آن واقع شده و هیچ یک از […]

علمی : جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۱۱

شهادت اطفال ممیز فقط در جراحات پذیرفته است ، مشروط به اینکه اطفال در شهادتشان اختلاف گفتار نداشته باشند درباره مشهود به ، برکار حرامی گردهم نیامده باشند . شهادت اطفال ممیز در مورد قتل پذیرفته است ودر مورد جراحات با مشکل مواجه است. شهادت اطفال ممیز فقط درباره خود اطفال پذیرفته است ، مشروط […]

سامانه پژوهشی – جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۱۳

یا اینکه مورد دعوی ، وقوع فعلی باشد و شهود در زمان یامکان یا اوصاف فعل مورد نظر ، اختلاف داشته باشند. در این صورت شهادتشان کامل نخواهد بود. مثلا موضوع دعوی بررسی سرقت پارچه ای است که یکی از شهود شهادت دهد که سارق ، پارچه را در بازار سرقت کرده است و دیگری […]

جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۱۰

بلوغ عقل ایمان طهارت مولود عدالت عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی تبصره ۱: در مورد عداوت دنیوی چنانچه شاهد در شهادت به نفع طرف باشد پذیرفته می شود. تبصره ۲: در حق الناس […]