قانون مجازات، تعدد جرم، قصد استفاده

و موثری در جریان مبازه قاچق کالا در منطقه وقوع تخلفات قاچاق داشته و توسط دستگاههای مربوط معرفی می شوند صورتجلسه کشف : صورتجلسه ای است که حین الکشف به امضای ماموران ذیربط و صاحب یا... دنباله مطلب

یارانه ها، لوازم خانگی، تعدد جرم، حقوق اجتماعی

حفظ شود. این فرایند مصرف کننده ایرانی را وا می دارد تا کالای خارجی را بر کالای ایرانی ترجیح دهد و در واقع اولین عامل بسترسازی برای رشد قاچاق در کشور ما مهیا شده است.  بنابر آنچه که... دنباله مطلب

یارانه ها، بازار رقابتی، هزینه تمام شده، هزینه تولید

نی در عرصه اقتصاد کشور  شیوه‌های ورود کالای قاچاق به کشور بررسی‌های علمی و تجربیات علمی نشان می‌دهد که ورود کالای قاچاق به کشور عمدتا به چند شیوه کلی انجام می‌شود. الف) برخی از... دنباله مطلب

منبع پایان نامه ارشد درباره مشارکت سیاسی، آداب و رسوم، رفتار سیاسی، مشارکت اجتماعی

ر افراد جامعه به وجود می آورند. ممکن است در فرهنگ هایی که عامل اقتصادی قوی وجود دارد و پیشرفت اقتصادی آرمان افراد آن جامعه است، مردم برای گسترش یا تداوم فعالیت های اقتصادی راه های... دنباله مطلب

منبع پایان نامه ارشد درباره رادیو و تلویزیون، مشارکت سیاسی، خاورمیانه، جامعه پذیری

سیاسی و اجتماعی را به‌درستی به تصویر بکشانند. ایفای نقش وجدان جمعی مستلزم این است که رسانه‌ها بتوانند تمام نظام اجرایی را نقد کنند، زیرا انتقاد سازنده با رفع خطا و اجرای درست امری... دنباله مطلب

منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقالعملکار، خریدار، خیار، تفلیس

حقالعملکار مقرر میدارد: “حقالعملکار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حقالعملی دریافت میدارد”. بنابراین طبق تعریف مادهی مذکور، حقالعمل کار... دنباله مطلب

منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق تجارت، حقوق اشخاص

ه موسسان به نام او کرده اند و در صورت عجز او از پرداخت دیون مربوط به این معاملات صادر کرد.16 مبحث دوم: توقف در پرداخت دیونمطالب این مبحث به دو قسمت تقسیم می شود. در قسمت اول به بیان نظرات... دنباله مطلب

منبع پایان نامه ارشد با موضوع اشخاص ثالث، حقوق تجارت، حقوق طلبکاران، حقوق فرانسه

مقدمه بیان مسئلهوقتی قواعد مربوط به اعمال حقوقی که در روابط بین اشخاص در قلمرو حقوق مدنی مورد استفاده قرار میگیرد مورد بررسی قرار میدهیم مشخص میگردد که این... دنباله مطلب

پایان نامه با کلید واژگان 129، Personal، Formal، autonomy

is to do with multicollinearity, which is investigated by considering the correlation among the independent variables. Tables 4.46 to 4.48 indicate the great majority of the correlations among the independent (i.e. predictor) variables of the study are not above .7, which demonstrates that the multicollinearity assumption is... دنباله مطلب

پایان نامه با کلید واژگان NLP، 129، Bound، Range

e 4.28, the mean of NLP was proved to be 143.5504 while Std Deviation turned out to be 11.64847. In addition, skewness and kurtosis regarding Neuro-Linguistic Programming were 1.047 and 7.920 respectively Table 4.29NLP Descriptives for Different Levels of Expert Teaching Style ExpertStatisticStd.... دنباله مطلب