ماه: آوریل 2019

تحصیل در کشور کانادا یکی از اهداف دانش جویان و دانش آموزان در سرتاسر دنیا است که سالانه آمار قابل توجهی از افراد را روانه این کشور کرده است.شاید شما جزو آن دسته از افرادی باشید که در هدف تحصیلی خود تحصیل در این کشور را داشته باشید. چرا تحصیل در کانادا ؟ شاید بد نباشید بدانید […]

Read more

ورود به بازار بورس از مبتدی تا پیشرفتهبررسی ها نشان میدهد طی ۳ سال گذشته بازار و شاخص بورس تهران، با بازدهی ۵۰۰  درصدی توانسته است از بازار های موازی سبقت گرفته و در صدر جدول بازدهی ها و بالاتر از طلا، دلار، مسکن قرار بگیرد.در این مطلب تلاش میکنیم تا شما را با بازار […]

Read more

ورود به بازار بورس از مبتدی تا پیشرفته بررسی ها نشان میدهد طی ۳ سال گذشته بازار و شاخص بورس تهران، با بازدهی ۵۰۰  درصدی توانسته است از بازار های موازی سبقت گرفته و در صدر جدول بازدهی ها و بالاتر از طلا، دلار، مسکن قرار بگیرد. در این مطلب تلاش میکنیم تا شما را […]

Read more

شیرزادی، شبنم، مقایسهی آییننامه جدید و قدیم نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره۳ م۳۳ قانون بخش تعاونی، معاونت نظارت و بهرهبرداری دفتر تعاونیهای تولیدی،۱۳۸۷صالحی مرزیجرانی، اکرم،نقش تعاون در اشتغالزایی، ماهنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعاون، شماره ۱۹۰-۱۸۹صمیمی فر، سیدقاسم، تعاون و توسعه، مجلهی اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره۲۱۸-۲۱۷، ۱۳۸۴عسگری، جعفر، تحلیلی بر روند تحولات بخش تعاون طی […]

Read more

پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکتهای تجاری، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۹۱پاکدامن، رضا، آشنایی با مقررات شرکتهای تجاری، ناشر: مؤلف، ۱۳۸۵ثابتسعیدی، ارسلان، حقوق تعاون، تهران: دانشگاه پیامنور، ۱۳۸۰جعفریلنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، ۱۳۶۷حسنی، حسن، حقوق تعاونیها، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۱خزاعی، حسین، شرکتهای تجارتی، جلداول، تهران: نشرقانون، ۱۳۸۵ستودهتهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد دوم، نشر دادگستر، ۱۳۹۰سلیم، غلامرضا، […]

Read more

در کشور ما در دههی ۱۳۴۰ شمسی که تقسیم اراضی شروع شد، دولت خود رأساً اقدام به تأسیس شرکتهای تعاونی میکرد. مأموران دولت برای زارعان بدون آنکه خود داوطلب عضوی باشند تعاونی تشکیل دادند و به آنها تکلیف کردند که اگر مایل به دریافت حق نسق خود هستند باید ابتدا عضو تعاونی شوند، ازآن پس […]

Read more

در شرکت های تعاونی سهامی عام، افراد زیر ۱۸ سال و معلولان ذهنی و… نیز می توانند از طریق ولی قانونی خود سهامدار این شرکت ها باشند. در ضمن زندانیان با هرنوع سابقه نیز میتوانند سهامداران تعاونی شوند. اما در شرکتهای تعاونی متعارف فقط افراد بالای ۱۸سال که ممنوعیت قانونی ندارند میتوانند به عضویت این […]

Read more

نظارت وزارت تعاون در ماده ۱۲ قانون اجرای اصل۴۴ مقرر شده است: ” وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی های سهامی عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.”اگرچه این نوع شرکتها در مفهوم به شرکت های سهامی شباهت دارند، ولی در […]

Read more

در کشورهایی که از نظر اقتصادی توسعهی کمتری یافتهاند و مقامات دولتی مایلند سطح زندگی مردم از طریق شرکتهای تعاونی بالا رود. غالباً، بیشتر توجه معطوف به قانونگذاری و اقدامات اداری است و معمولاً توجه کافی به امر آموزش نمی شود اما نباید فراموش کرد که قانونگذاری تنها زمانی که از پیش بر مبنای آموزش […]

Read more