یه کمپین بین المللی واسه پیشگیری از نابودی اون دسته از حیوانات که در عین بیریخت بودن نسلشون در حال نابودیه هر ساله تعدادی از این حیوانات رو به انتخاب مردم و کارشناسان معرفی می کنه.

امسال هم ۲۲ حیوان به عنوان بیریخت ترین حیوانات در حال نابودی معرفی شدن که تصاویر اونو می بینین

بعضی از این موجودات در لیست سال گذشته نیر معرفی شده بودن و بازم نسلشون در خطره

البته اگه خوب نگاه کنین این موجودات چه بسا واقعا بیریخت نیستن و زیباییای خاص خود رو دارن

anim6 anim5 anim4 anim3 anim2 anim19

حیوانات بیریخت

anim20 anim21 anim22 anim1 anim18 anim17

حیوانات بیریخت

anim16 anim15 anim14 anim9 anim10 anim11 anim13 anim12 anim8 anim7

شفقنا