زمان پخش برنامه های تلویزیون در عید نوروز ۹۰

زمان پخش برنامه های تلویزیون در عید نوروز ۹۰

 

ردیف نام فیلم تاریخ و روز پخش
۱ غیرقابل ردیابی سـه ­شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۲ زیرخاکی سـه ­شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۳ پلـیس بـروکلیـن چهـارشنـبـه۲۵/ ۱۲/ ۸۹
۴ گروگان چهـارشنـبـه۲۵/ ۱۲/ ۸۹
۵ خـوب ، بـد ،

عجـیـب

پنج­شـنـبـه۲۶/ ۱۲/ ۸۹
۶ همون نورمعرفت پنـجشنـبـه۲۶/ ۱۲/ ۸۹
۷ چهره به چهره جمعه۲۷/ ۱۲/ ۸۹
۸ شـاتـر آیـلـنـد شـنبـه۲۸/ ۱۲/ ۸۹
۹ کـاراگـاه دی یکـشنبـه۲۹/ ۱۲/ ۸۹
۱۰ سـرخ دوشنـبه۱/ ۱/ ۹۰
۱۱ بدرود تهران سـه ­شـنـبـه۲/ ۱/ ۹۰
۱۲ محموله چهـارشنـبـه۳/ ۱/ ۹۰
۱۳ جنگجویان طوفان پنـجشنـبـه۴/ ۱/ ۹۰
۱۴ تـلقـیـن جمـعـه۵/ ۱/ ۹۰
۱۵ شکارروباه شـنبـه۶/ ۱/ ۹۰
۱۶ بـدون رد پـا یکـشنبـه۷/ ۱/ ۹۰
۱۷ القاء دوشنـبه۸/ ۱/ ۹۰
۱۸ بـازی با مـرگ سـه­ شـنـبـه۹/ ۱/ ۹۰
۱۹ به دنبال اریک چهـارشنـبـه۱۰/ ۱/ ۹۰
۲۰ سه روز بعد پنـجشنـبـه۱۱/ ۱/ ۹۰
۲۱ منـطـقـه سبـز جمـعـه۱۲/ ۱/ ۹۰
۲۲ الم شنگه شـنبـه۱۳/ ۱/ ۹۰

فیلم های سینمایی شبکه دو سیما در نوروز  ۹۰

ردیف نام فیلم تاریخ و روز پخش
۱ یه اتفاق ً ساده سـه­ شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۲ رابین هود سـه ­شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۳ میمونای فضایی ۲ سـه ­شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۴ داستان اسباب بازی ۳ سـه ­شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۵ اژدها تونو چیجوری آموزش بدین سـه­ شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۶ میراث پر درد سر چهـارشنـبـه۲۵/ ۱۲/ ۸۹
۷ خرگوش مخملی پنـجشنـبـه۲۶/ ۱۲/ ۸۹
۸ دم زری جمـعـه۲۷/ ۱۲/ ۸۹
۹ شهر در دست بچه ها شـنبـه۲۸/ ۱۲/ ۸۹
۱۰ ایکیچان توبوکو یکـشنبـه۲۹/ ۱۲/ ۸۹
۱۱ حدس بزن کی واسه عید میاد دوشنـبه۱/ ۱/ ۹۰
۱۲ قلمرو حیوانات سـه­شـنـبـه۲/ ۱/ ۹۰
۱۳ ویکـی چهـارشنـبـه۳/ ۱/ ۹۰
۱۴ همنشین پنـجشنـبـه۴/ ۱/ ۹۰
۱۵ مرد نفرت انگیز جمـعـه۵/ ۱/ ۹۰
۱۶ سرخ پوست شـنبـه۶/ ۱/ ۹۰
۱۷ سیب سنجد سمنو یکـشنبـه۷/ ۱/ ۹۰
۱۸ دلاوران کوچیک دوشنـبه۸/ ۱/ ۹۰
۱۹ آلبرت و دوست نامرئی سـه­ شـنـبـه۹/ ۱/ ۹۰
۲۰ هاچ چهـارشنـبـه۱۰/ ۱/ ۹۰
۲۱ فوتبالیستای بازیگوش پنجشنـبـه۱۱/ ۱/ ۹۰
۲۲ جا مونده جمـعـه۱۲/ ۱/ ۹۰
۲۳ ماجراهای سامی شـنبـه۱۳/ ۱/ ۹۰

فیلم های سینمایی شبکه سه سیما در نوروز  ۹۰

ردیف نام فیلم تاریخ و روز پخش
۱ فوتبال جام باشگاههای آسیا سـه شـنـبـه۲۴ /۱۲ /۸۹
۲ عمو بوت نات چهـارشنـبـه۲۵ /۱۲/ ۸۹
۳ افسانه کین پنـجشنـبـه۲۶ /۱۲ /۸۹
۴ الو جمـعـه۲۷/ ۱۲ /۸۹
۵ شـنبـه۲۸ /۱۲/ ۸۹
۶ پسرکاراته باز یکـشنبـه۲۹ /۱۲/ ۸۹
۷ گردشگر دوشنـبه۱/۱/ ۹۰
۸ جنگ تایتانها سـه شـنـبـه۲ /۱ /۹۰
۹ پدر چهـارشنـبـه۳ /۱/ ۹۰
۱۰ افسانه جادوگر پنـجشنـبـه۴ /۱/ ۹۰
۱۱ موعد مقرر جمـعـه۵ /۱/ ۹۰
۱۲ شـنبـه۶ /۱/ ۹۰
۱۳ شهر یکـشنبـه۷ /۱/ ۹۰
۱۴ مکانیک دوشنـبه۸ /۱/ ۹۰
۱۵ سـه شـنـبـه۹/۱/۹۰
۱۶ اون یکیا چهـارشنـبـه۱۰/۱ / ۹۰
۱۷ اسم من خان پنجشنـبـه۱۱ /۱ /۹۰
۱۸ شبح نویسنده جمـعـه۱۲ /۱ /۹۰
۱۹ شـنبـه۱۳ /۱/ ۹۰

فیلم های سینمایی شبکه چهار سیما در نوروز  ۹۰

ردیف نام فیلم تاریخ و روز پخش
۱ پارک ژوراسیک ۱ سـه ­شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۲ پارک ژوراسیک ۲ چهـارشنـبـه۲۵/ ۱۲/ ۸۹
۳ پارک ژوراسیک ۳ پنـجشنـبـه۲۶/ ۱۲/ ۸۹
۴ درآغازیک روز جمـعـه۲۷/ ۱۲/ ۸۹
۵ سرگذشت ریدیک شـنبـه۲۸/ ۱۲/ ۸۹
۶ خونه ای در غبار یکـشنبـه۲۹/ ۱۲/ ۸۹
۷ نـوع چـهـارم دوشنـبه۱/ ۱/ ۹۰
۸ بی پولی سـه­ شـنـبـه۲/ ۱/ ۹۰
۹ نـوامبـر دیـوانـه چهـارشنـبـه۳/ ۱/ ۹۰
۱۰ اتاق فرمت پنـجشنـبـه۴/ ۱/ ۹۰
۱۱ دیـویـد کـاپـرفیـلـد جمـعـه۵/ ۱/ ۹۰
۱۲ آزمون شـنبـه۶/ ۱/ ۹۰
۱۳ محاکمه یکـشنبـه۷/ ۱/ ۹۰
۱۴ نشانی دوشنـبه۸/ ۱/ ۹۰
۱۵ تیغ های خـونیـن سـه ­شـنـبـه۹/ ۱/ ۹۰
۱۶ کنعان چهـارشنـبـه۱۰/ ۱/ ۹۰
۱۷ تابستونی که گذشت پنجشنـبـه۱۱/ ۱/ ۹۰
۱۸ سلام ناشرمحترم جمـعـه۱۲/ ۱/ ۹۰
۱۹ قطارسیبری شـنبـه۱۳/ ۱/ ۹۰

فیلم های سینمایی شبکه تهران سیما در نوروز  ۹۰

ردیف نام فیلم تاریخ و روز پخش
۱ طعمه سـه ­شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۲ حد پایانی سـه­ شـنـبـه۲۴/ ۱۲/ ۸۹
۳ بازی ۱ چهـارشنـبـه۲۵/ ۱۲/ ۸۹
۴ بازی ۲ پنـجشنـبـه۲۶/ ۱۲/ ۸۹
۵ گرفتاردرآتش جمـعـه۲۷/ ۱۲/ ۸۹
۶ شبح ۱ شـنبـه۲۸/ ۱۲/ ۸۹
۷ شبح ۲ یکـشنبـه۲۹/ ۱۲/ ۸۹
۸ نیش زنبور دوشنـبه۱/ ۱/ ۹۰
۹ فرمانده سـه­ شـنـبـه۲/ ۱/ ۹۰
۱۰ از دور دست طلوع چهـارشنـبـه۳/ ۱/ ۹۰
۱۱ توقف ناپذیر پنـجشنـبـه۴/ ۱/ ۹۰
۱۲ پنج نقابدار به دنبال تلافی جمـعـه۵/ ۱/ ۹۰
۱۳ شکست ناپذیر شـنبـه۶/ ۱/ ۹۰
۱۴ کتانی سفید یکـشنبـه۷/ ۱/ ۹۰
۱۵ آتیش ویخ دوشنـبه۸/ ۱/ ۹۰
۱۶ مسابقه موش ها سـه­ شـنـبـه۹/ ۱/ ۹۰
۱۷ پلیسهای اخراجی چهـارشنـبـه۱۰/ ۱/ ۹۰
۱۸ قاصدتندرو پنجشنـبـه۱۱/ ۱/ ۹۰
۱۹ جمـعـه۱۲/ ۱/ ۹۰
۲۰ آتیش بازی شـنبـه۱۳/ ۱/ ۹۰

مجموعه نمایشی شبکه های سیما در نوروز ۱۳۹۰

ردیف نـام

شبکـه

نـام

مجموعه نمایشی

ساعت پخـش روز و تکرار نام

کارگردان

۱ شبکه

یه

پایتخت ۲۳:۰۰ – ۲۲:۱۰۱۵:۱۵

۱۴:۳۰

۱۷:۳۰

۱۶:۵۵۱۱:۳۰

۱۰:۰۰

سیروس

مقدم

۲ شبکه

دو

نامه های

بالدار

۲۲:۱۰ – ۲۱:۲۵۱۶:۰۰

–۱۵:۱۵

۱۹:۰۰ – ۱۷:۳۰۹:۳۰

– ۸

امیر

فیضی

۳ شبکه

دو

بچه ها

نگاه می کنن

۲۲:۱۰ – ۲۱:۲۵۱۶:۰۰

۱۵:۱۵

۱۹:۰۰ – ۱۷:۳۰۹:۳۰ – ۸ حمید

صلاحمند

۴ شبکه

سه

راه

در رو

۲۳:۴۵ – ۲۳۱۴:۳۰

۱۳:۴۵

۲۱:۳۰ – ۲۰۱۳:۰۰

۱۱:۳۰

سعید

آقا خانی

۵ شبکه

چهار

دیوانگان

متفکر (تله تئاتر)

۱۹:۳۰ – ۱۸:۰۰ علی

مختارزاده

۶ شبکه

تهران

سفر

، کیش ، مات

۲۱:۳۰

۲۰:۳۰۱۶:۴۵

۱۶:۰۰

۱۶:۰۰ – ۱۳:۳۰۱۳:۳۰

 

جمع آوری: آلامتو

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *