پایان نامه با کلمات کلیدی بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازده سهام، استقراض

پایان نامه با کلمات کلیدی بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازده سهام، استقراض
دسامبر 30, 2018 No Comments پایان نامه ها و مقالات mitra2--javid

فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمه :
گسترش فزاینده وپیچیدگی فعالیت های اقتصادی و تحول سریع و روز افزون معاملات بازرگانی در دنیای امروز اعم از تجارت داخلی و یا بین المللی ونیاز شرکتهای تولیدی و بازرگانی برای حفظ ظرفیت با توسعه فعا لیتها و طرح ها،سرمایه گذاری در جهت حفظ یا افزایش قدرت رقابت ازعرصه های داخلی وجهانی نیاز این شرکتها را به منابع مالی را افزایش داده است وتوانائی شرکت در تعیین منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه گذاریها و تهیه برنامه های مالی مناسب ، از عوامل اصلی رشد وپیشرفت شرکت به حساب می آید .از چنین شرایطی بهره گیری از تکنیک های مدیران مالی در اداره امور شرکتها بیشترازهرزمانی ضرورت دارد.
تهیه خط مشی صحیح مالی توان شرکت در نیل به هدفهای استراژیک را تقویت می کند.بدیهی است برای شرکتها موفقیت دراز مدت مستلزم تولید کالاهایی با کیفیت بالاتر،هزینه کمتر وفروش باقیمت مناسب است که امر تولید خود مستلزم تأمین منابع مالی با هزینه قابل قبول است. دراغلب کشورهای دنیا بازار سرمایه به عنوان یکی ازمهمترین ابزارهای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شود. ایران اگرچه کشوری با قابلیت های پیدا وپنهان بسیار است ولی اغلب شرکتهای ایران از کمبود سرمایه رنج می برند. علاوه براین ساختار بازار سرمایه کشور در رابطه با تجهیز و تخصیص منابع مالی ضعیف بوده وبه صورت مؤثر وکار آمد عمل نمی کند.با شکوفایی مجدد بورس اوراق بهادار تهران و گسترش بورس به سایر استانها و با استقبال عمومی از اوراق بهادار موضوع چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاران با توجه به میزان آگاهی عمومی نسبت به روشهای تأمین مالی و فرایند های تصمیم گیری مالی به موضوعی در خور اهمیت تبدیل شده است . عوامل متعددی باعث افزایش میزان سرمایه مورد نیاز شرکتها می باشند یکی از مهمترین عوامل اجرای پروژه ها و طرح های توسعه می باشد در صحنه رقابت شرکتهایی موفق اند که علاوه بر تداوم فعالیت و حفظ سرمایه خود از بازار ، در راستای رشد و پیشرفت نیز گام بردارند .
عامل مهم افزایش سطح عمومی قیمتها یا به عبارت دیگر تورم است که باعث شده سرمایه مورد نیاز برای انجام فعالیتهای در حال حاضر چندین برابر سرمایه مورد نیاز در سالهای قبل باشد . از این رو مدیریت شرکت همواره با مشکل تأمین مالی روبرو است . تصمیمات تأمین مالی شرکت باعث خواهد شد ساختار مالی آن تغییر کند که بر بازده ریسک سهام شرکت در بازار اثر خواهد گذاشت . بطور قطع سرمایه گذاران در هنگام ارزیابی شرکت این مطلب را مدنظر قرار خواهند داد در نتیجه منابع سهام داران شرکت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت . به این دلیل مدیریت در تصمیم گیری درباره تأمین مالی کوتاه مدت و تامین مالی بلند مدت باید با دقت آثار و نتایج هر کدام از روشهای تأمین مالی را در نظر بگیرد و از ابزارهای مالی شناخت دقیقی پیدا کند تا بتواند ابزار های مناسبی را در بازارهای مالی بکار گیرد و اقتصادی ترین شیوه تأمین مالی را که ریسک و بازده آن متناسب باشد را برگزیند.

بیان مسئله
با توجه با اینکه یکی از وظایف عمده و مهم شرکتها تصمیمات مالی است شرکتها در تامین منابع مالی مورد نیاز خود حق انتخاب دارند که یا با پذیرش شرکای جدید و واگذاری قسمتی از مالکیت واحد تجاری و یا با استقراض اقدام به تامین مالی نمایند . و شرکتها در صدد هستند با اتخاذ تصمیمات مناسب و مقتضی در این رابطه با مناسب ترین ترکیب تامین مالی یا ” ساختار مالی ” دست یابند . چراکه در حال حاضر دستیابی به ساختار مالی بهینه به جهت اثر عمده آن بر روی ارزش شرکت و سایر جنبه ها از اهمیت خاصی برخوردار است .
ساختار مالی یک شرکت به مجموعه مبالغی که از طریق استقراض ، سهام ممتاز ، سهام عادی و سود تقسیم نشده تامین شده است ، اشاره دارد مبالغی که از منابع مذکور تامین می گردد در جهت حفظ ظرفیت موجود و یا ظرفیت سازی جدید بکار گرفته می شود با توجه به اینکه منابع تامین مالی دارای هزینه و ریسک متفاوتی است لذا بکارگیری بهینه منابع سرمایه بسیار حائز اهمیت است ، تا از طریق انتخاب بهترین ساختار مالی با حداقل هزینه ، ارزش فعلی شرکت حداکثر گردد.
افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر از طریق تغییر ترکیب ساختار سرمایه ، بخصوص استفاده از استقراض برای دوره های زمانی بلند مدت ، از جمله مواردی است که شرکتها بعنوان یک شیوه جهت دست یافتن به اهداف خود مدنظر قرار می دهند . گر وهی از متخصصین مالی مانند بریلی و مایرز معتقدند که ارزش شرکت بستگی به عملکرد مدیریت دارد نه ساختار سرمایه . با اتخاذ تصمیمات مدبرانه در زمینه سرمایه گذاری می توان به پولهای زیادی دست یافت نه با تصمیمات مدبرانه ای که در زمینه تامین مالی گرفته می شود .و گروهی از صاحب
نظران علوم مالی مانند دونالد فارار و لی سیلیون و جرالد وارنر معتقدند صرفه جویی مالیاتی ناشی از استقراض باعث افزایش ارزش شرکت و یا به عبارتی افزایش ثروت سهام داران می گردد . جان همپتون نیز در این مورد می گوید شرکتها در برنامه ریزی سود به کسب سود خالص بیشتر از محل اهرم ناشی از استقراض توجه می نمایند . در مقابل توجه به صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره بدهی های گروه بیشتری از استادان مالی را متقاعد کرده است که استفاده از بدهی های بلند مدت در تامین مالی شرکتها یکی از راههای قتبل توجه برای افزایش ارزش ش
رکت و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران است . اینها معتقدند برای هر شرکت یک ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد که در آن حالت ، ارزش شرکت حداکثر خواهد شد .
تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه انجام گرفته مؤید این مسئله است که بطور متوسط شرکتها وقتی اقدام به انتشار سهام می کنند ، قیمت سهام کاهش می یابد و ادامه روند افزایش سرمایه بدون کسب بازده مناسب و با هزینه سرمایه بالا بورس اوراق بهادار را با مخاطره مواجه خواهد ساخت .
از نظر مدیریت مالی ، تعیین رابطه بین هزینه سرمایه ، و ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت بسیار اهمیت دارد زیرا می توان با استفاده از ساختار سرمایه بر ارزش کل شرکت تاثیر گذاشت لذا ما در این تحقیق در صدد آن هستیم که آیا منابع تامین مالی بر روی ارزش شرکت تاثیر دارد یا خیر ؟ و اینکه آیا در بورس اوراق بهادار تهران ارزش شرکت تحت تاثیر شیوه های تامین مالی قرار میگیرد ؟
اهمیت موضوع تحقیق :
بمنظور سرمایه گذاری و تهیه برنامه های مالی ، مشخص ساختن منابع قابل استفاده اعم از داخلی یا خارجی برای تهیه سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است و مدیریت همواره با چنین تصمیماتی مواجه بوده و باید به هزینه و آثاری که بر ثروت سهامداران ، ارزش شرکت و قیمت سهام دارند این منابع را انتخاب کنند .
اکثر دانشمندان علوم مالی از جمله مودیلیانی و میلر ، همپتون ، وارنر ، اسکات ، مارتین و ……. در این دیدگاه هم عقیده اند که استفاده از اهرم مالی می تواند منجر به افزایش ارزش شرکت و ثروت سهام داران شود. اهرم در فرعنگ عمومی بعوان وسیله ای برای دستیابی آسانتر به هدف تعریف می شود اما در مدیریت مالی اهرم ممکن است تعاریف متفاوت دیگری پیدا کند و در مواردی برعکس شود بطوریکه ممکن است نتیجه عمل مطلوب یا نا مطلوب باشد . همپتون در این باره می گوید : ” شرکت ها در برنامه ریزی سود و برای کسب سود خالص بیشتر ، از محل اهرم ناشی از استقراض توجه می نمایند . ” مودیلیانی و میلر معتقدند که وجود بدهی های زیاد در بافت سرمایه ، بدهی مالیاتی شرکت را کمتر و جریان نقدی بعد از مالیاتی را بیشتر می کند که این امر موجب افزایش ارزش بازار شرکت می شود با توجه به این مطلب که سود هدف نهایی واحد انتفاعی است، اهمیت استفاده از اهرم را کاملا مشخص می کند یعنی ترکیب سرمایه به شکلی تعیین شود که با ایجاد اهرم مطلوب ثروت سهامداران را افزایش دهد . اگر هنگام تامین مالی مورد نیاز چگونگی ترکیب منابع برای ایجاد ترکیب بهینه سرمایه مد نظر قرار نگیرد ممکن است تامین مالی منجر به ایجاد اهرم نامطلوب شود یا اینکه شرکت امکان افزایش سود از طریق اهرم مطلوب را از دست دهد که در هر شرایطی هدف اصلی که حداکثر کردن ثروت سهامداران است برآورده نشده است .) جای جی ,‌1374,‌ص 265, 394)
این تحقیق به دنبال آن که نحوه تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است و چه تاثیری بر روی ارزش شرکت دارند و در این رابطه اطلاعاتی جمع آوری نماید تا مدیران در جهت بهینه سازی تصمیمات مربوط به نحوه تامین مالی از آن استفاده نمایند .
اهداف تحقیق :
طراحی ساختار مطلوب در مورد استفاده از وام یا افزایش سرمایه با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه ایران.
تاثیر اخذ وام بر روی بازده و ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار .
تاثیر افزایش سرمایه بر روی بازده سهام شرکتهای پذیرفته دربورس اوراق بهادار.
بررسی و مقایسه تاثیر روشهای تامین مالی یعنی اخذ وام و افزایش سرمایه بر روی ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و انتخاب بهترین روش از میان روشهای موجود جهت تامین مالی که در شرایط خود روش مناسبی باشد .
لذا بدست آوردن چنین نتیجه ای مستلزم بررسی دقیق مسئله و اشراف بر مکانیزم آنها است بنابراین این تحقیق با این هدف به دنبال یافتن رابطه معنی دار بین شیوه های تامین مالی و ارزش شرکت می باشد تا با جمع آوری اطلاعات واقعی و نشان دادن رابطه معنی دار بین این عوامل ، مدیران مالی ، سرمایه گذاران و وام دهندگان بتوانند از این نتایج استفاده کنند .

دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع :
جمع آوری اطلاعاتی که بتواند برای نحوه تامین مالی شرکتها مفید باشد و تا حدودی راهنمای مدیران مالی در تصمیمات مربوط به تامین مالی باشد .
جمع آوری اطلاعاتی در ارتباط با این موضوع که آیا در بازار بورس اوراق بهادار تهران روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت اثر دارد یا خیر ؟
جمع آوری اطلاعاتی در ارتباط با راهنمائی سرمایه گذاری در امر تصمیم گیری خرید و فروش سهام

فرضیه های تحقیق :
فرضیه اصلی 1 – تامین مالی از طریق افزایش سرمایه بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد.
فرضیه فرعی 1 – تامین مالی از طریق افزایش سرمایه با روش انتشار سهام بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد .
فرضیه فرعی 2 – تامین مالی از طریق افزایش سرمایه با روش سود سهمی بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد .
فرضیه اصلی 2 – تامین مالی از طریق وام بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد .
فرضیه فرعی 1 – تامین مالی از طریق وام کوتاه مدت بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد .
فرضیه فرعی 2 – تامین مالی از طریق وام بلند
مدت بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد .

مدل مربوط به روشهای تامین مالی :

قلمرو تحقیق:
قلمرو تحقیق بسته به ابعاد آن در سه حیطه متفاوت به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است .
قلمرو زمانی
محدوده زمانی تحقیق ، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد سالهای مالی 1382 الی 1384 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
قلمرو موضوعی
محدوده موضوعی تحقیق ، بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
جامعه آماری :
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که دارای ویژگی های زیر می باشند :
شرکتهایی که حداکثر تا تاریخ29/12/1384 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند .
شرکتهایی که سال مالی آنها به 29 اسفند ختم می شود .
شرکتهایی که طی سالهای 1382 تا 1384 از طریق دریافت وام تامین مالی نموده اند و همچنین شرکتهایی که طی همان سالها از طریق افزایش سرمایه تامین مالی کرده اند .
روش تحقیق :
این تحقیق در تقسیم بندی تحقیقات بر مبنای هدف در زمره تحقیقات کاربردی و توسعه قرار می گیرد زیرا هدف آن توسعه و بهبود روشهای تامین مالی توسط شرکتها است . تقسیم بندی تحقیقات بر اساس ماهیت نیز به دلیل اینکه دنبال دانستن چگونگی متغیرهای تحقیق است ، جزء تحقیقات توصیفی می باشد و از نظر شیوه نگارش و پرداختن به مساله تحقیق جزء تحقیقات توصیفی ـ تحلیلی محسوب می شود . یعنی نتایج حاصل از نمونه به کل جامعه تعمیم داده شده است و در آن محقق به بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها در صدد آزمون فرضیه های تحقیق ممی باشد .

روش جمع آوری اطلاعات :
جمع آوری اطلاعات برای هر نوع پژوهشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مباحث تئوری از روش کتابخانه ای وپایان نامه های دانشگاهی استفاده شده است همچنین برای جمع آوری اطلاعات مالی در جهت آزمون فرضیه هااز اطلاعات و ارقام موجود در بورس و اوراق بهادار تهران استفاده شده است . اطلاعات مورد نیاز از طریق صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها مورد رسیدگی ، صورتهای مالی سه ساله گزارش عملکرد و همچنین سیستم کامپیوتری بورس و نرم افزار ره آورد که توسط بورس تهیه شده برای یک دوره سه ساله از سال1382 تا 1384 جمع آوری شده است .

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز شرکتهای مورد رسیدگی ، فرضیه های تحقیق با استفاده از روشهای آماری مناسب شامل :آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون K-S و آزمون اختلاف میانگین دو جامعه ( توزیع t استیودنت ، توزیع t استاتیک ) و به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت .
ساختار کلی تحقیق :
این تحقیق در پنج فصل تهیه و تنظیم شده است . فصل اول شامل کلیات تحقیق می باشد . فصل دوم در چهار بخش تهیه شده است . فصل سوم روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری و روش جمع آوری اطلاعات و …… به تفصیل بیان می شود . در فصل چهارم پس از بیان روشهای اجرایی آزمون فرضیات ، برای تصمیم گیری در مورد فرضیات اقدام به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و آزمون فرضیات شده است . فصل پنجم ، شامل بحث و تفسیر نتایج تحقیق و پیشنهادات می باشد .
تعریف واژه ها

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *