پایان نامه با واژه های کلیدی اشتراک دانش، برنامه چهارم توسعه، انتقال دانش، سازمان دانش

مدلهای مربوط به آن و همچنین اهداف و راهبردها و موانع آن، به ویژه در سازمانهای دولتی بیان و سپس به نتیجه گیری درباره چگونگی تسهیل این مسیر پرداخته شده است. در آخر با استفاده از روش مصاحبه و مطالعه اسنادی، به وضعیت موجود در سازمان پلیس پرداخته شده که در سال های اخیر قدامات علمی بسیاری در زمینه صورت گرفته و نتایج بسیاری را به دنبال داشته است .
بهاره حمزه یی در مقاله ای با عنوان ارائه چارچوبی برای طراحی و اجرای سیستم های مدیریت دانش از جنبه عوامل کلیدی اظهار می دارد : مدیریت دانش، نگرشی است که می تواند از سوی مدیریت سازمانها با کمی انعطاف پیاده سازی شود و رقابت پذیری در آینده، پیشرو بودن در محصول و خدمات جدید، فتح بازارهای جدید و خلق بازارهای نو و از دست ندادن سرمایه های دانشی را به ارمغان بیاورد. مبحث مدیریت دانش یکی از مباحث نو ظهور در مدیریت است که به شدت مورد اقبال و توجه دانشمندان علم سازمان و مدیریت واقع شده و مهمترین رکن مدیریت دانش، پیاده سازی و اثربخشی آن می باشد، که شناخت مدیریت دانش به عنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی برای پیاده سازی آن ضروری است. هدف از این نوشتار مطالعه و بررسی روند پیاده سازی سیستم جامع مدیریت دانش در سه سازمان وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران، شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی و مدیریت شهری است .
در این تحقیق سعی شده است با تجزیه و تحلیل سه سازمان فوق که با اشتراک گذاری، مدیریت دانش را اجرا نموده اند، راهکار کلی و پیشنهاداتی با تکیه بر هشت فاکتور دلایل بکارگیری، اهداف، دامنه کاربرد، سازماندهی، روش کار، تکنولوژی، دستاوردها، مشکلات و محدودیتها در سازمانها شناسایی و ارائه گردد .
این تحقیق در راستای این امر صورت گرفته تا مسئولان سازمانها و نهادهای خدماتی را نسبت به اهمیت مدیریت دانش در فرایندهی سازمانی و نقش موثر آن در تولید دانش، آگاه سازد و با ارائه راهکارهایی مسئولان را در اجرای بهتر مدیریت دانش یاری رساند .
در این پژوهش ابتدا به مطالعه و بررسی پیاده سازی سیستم جامع مدیریت دانش در وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است، که از دو مدل پایه های ساختمان دانش و نوناکو و تاکوچی استفاده شده است. در این سازمان علاوه بر دو مدل فوق متدولوژی انگیزشی، ارائه پاداش و امتیازدهی نیز نقش مهمی در افزایش کارایی سیستم داشته است .
تغییر در ساختار شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی و جداشدن گروهی از همکاران در این سازمان از یک سو و از سوی دیگر، مدیریت شرکت با آرزوی داشتن شرکت پویا و متعالی و با اعتماد قلبی به اینکه بزرگترین سرمایه سازان، سرمایه انسانی است، بر آن شد تا سیستم جامع مدیریت دانش را در سازمان نهادینه کند و شعار خود را “اندوختن آنچه می دانیم” قرار دهد .
یافته های پژوهش نشان می دهد، امروزه افزایش قابلیت ها و توان ارتقاء مهارت های آموزشی و پژوهشی از طریق بهره گیری خردمندانه از فن آوری های نوین، به اشتراک گذاشتن دانش و افزایش همکاری و تبادل نظر سازنده بین سازمانها میسر است .

۲-۳۴ شرکت مادر تخصصی توانیر
ما در عصر دانش زندگی می کنیم. عبارت “دانش قدرت است” جای خود را در عصر دانایی محوری به “اشتراک دانش قدرت است” داده است. هر سازمانی، چه کوچک و چه بزرگ تا آنجایی رونق می یابد که به مأموریتهای خود دست یابد. هنگامی که یک سازمان تلاش می کند که به اهداف خود دست یابد، عدم ثبات و تهدیدها در محیط، دستیابی به اهداف را به تأخیر انداخته یا حتی فرایند آن را تخریب می سازد. بدلیل اینکه دانش قدرت است، سرمایه های دانش هر سازمانی موفقیت اجرایی آن را تعیین می کند. وظیفه مدیریت دانش، مدیریت سرمایه های دانشی هر سازمانی است. مدیریت دانش اساسا مفهوم یا اندیشه جدیدی نیست. دانش موضوعی نیست که امروز به یکباره به وجود آمده باشد. انسان در مسیر تاریخ تکاملی خود و تکامل اجتماعی ناشی از آن همواره تولید کننده دانش بوده است و از آن در ایجاد تغییر در جامعه استفاده نموده است. به هر حال این دانش بصورت ضمنی در جوامع مختلف بشری در دورانهای مختلف بصورت های مختلف آمده، ثبت شده، انتقال داده شده و خود باعث تغییرات بعدی شده است.
۲-۳۵ صنعت برق و مدیریت دانش:
صنعت برق به عنوان یک زیرساخت ضروری در کشور نیازمند آن است که با روش های نوین مدیریت اداره شود.
دانش، محور برنامه های معاونت های منابع انسانی شرکت مادر تخصصی توانیر در برنامه چهارم توسعه است. با توجه به آرمان صنعت برق و برای تحقق آن، نیاز به تحولی وسیع و عمیق در جنبه های مختلف نیروی انسانی وجود دارد. شاخص نیروی انسانی مطرح شده در آرمان صنعت برق حاکی از آن است که دانش سازمانی و کارکنان، کانون اصلی کارکردهای سازمانی به شمار می آیند و به همین منظور صنعت برق یک نهاد تخصصی در جهت تخصص گرایی در حوزه دانش برق در جامعه بنیانگذاران شده است. هم اکنون نزدیک به ۵۰۰۰۰ شهر و روستا در سطح کشور از خدمات این صنعت بهره مند می باشند. نگهداری چنین گستره وسیعی و انجام بهینه رسالت صنعت برق نیازمند توجه خاص به دانش سازمانی است.
بحث جدیدی که اکثر شرکت های امور برق هم اکنون مشغول مطالعه بر روی آن هستند و به مرور اجرا می شود بحث مدیریت دانش است. حرکت های خوبی در این زمینه صورت گرفته است. هدف از این فعالیت ها قرار گرفتن در مسیر صحیح به منظور پیاده سازی نظام مدیریت دانش مطابق با استانداردهای جهانی است. از جمله فعالیتهای صورت گرفته در این حوز
ه می توان به برگزاری سمینارها و کارگاه های متعدد آموزشی در صنعت برق اشاره کرد. هم اکنون نیز شرکت هایی به صورت طرح آزمایشی انتخاب و پیاده سازی مدیریت دانش در این شرکت ها در حال انجام است.
برنامه های جامع دیگری نیز در دست اجرا است و امید است صنعت برق از مزایای نظام مدیریت دانش بهره مند گردد.

۲-۳۵-۱ هدف:
اگر به آرمان صنعت برق توجه کنیم این آرمان در بعد نیروی انسانی در بردارنده تامین برق مطمئن ، پایدار و اقتصادی است. برای تحقق آرمان های صنعت برق، نیاز به تحولی وسیع و عمیق در جنبه های مختلف نیروی انسانی داریم بطوریکه با توجه به شاخص های نیروی انسانی مطرح شده در آرمان صنعت برق مانند شاخص های آموزشی و توانایی و …. می توان دریافت که دانش سازمانی و کارکنان آن، کانون اصلی کارکرد های سازمانی به شمار می آیند .
پیتر دراکر در کتاب خود تحت عنوان جامعه سرمایه داری این مفهوم از دانش سازمانی را مورد تایید قرار می دهد : مهمترین منبع اقتصادی، یعنی ابزارهای تولید، دیگر سرمایه یا منابع طبیعی و یا نیروی کار نیستند این منبع اقتصادی “‌دانش “‌است و خواهد بود .
بسیاری از مدیران شرکتها اکنون این واقعیت را دریافته اند که دانش بخصوص دانش مبتنی بر اطلاعات ، میتواند اسلحه ای بسیار پرقدرت و راهبردی در کسب و کار به شمار رود. این دانش یک دارایی سازمانی است که سازمان را قادر می سازد به رقابت های سازنده و معنا داری دست یابند .
همه این زمینه ها و عوامل باعث شده اند که توجه سازمان ها به اهمیت دانش سازمانی و چگونگی مدیریت آن معطوف شود. از دیدگاه دانش بنیادی ، فلسفه وجودی صنعت برق ایران نیاز به تخصص گرایی یا به عبارت دیگر وجود یک سازمان برای خلق و بکارگیری دانش در حوزه برق بوده است . شرکت های برق با بهره گیری از طیف گسترده ای از متخصصان از رشته های مختلف مانند برق، فیزیک الکترونیک، صنایع، مدیریت، رایانه، مالی، اطلاع رسانی و غیره آنها را به تخصص گرایی در حوزه برق وادار می نماید. کارکرد یک سازمان یکپارچه سازی دانش متخصصین مختلف در راستای یک هدف واحد می باشد. بنابراین دور از انتظار نیست که سازمان ها با گذشت زمان به نهادهای توانمندی در حوزه تخصصی خود تبدیل می گردند، هدف نظام های مدیریت دانش تاثیرگذاری بر خلق، ذخیره، بازیابی، انتقال و بکارگیری دانش در جهت توانمند تر ساختن سازمان در راستای فلسفه وجودیش است.
به همین دلیل معاونت منابع انسانی و تحقیقات شرکت مادر تخصصی توانیر مشغول مطالعه بر روی ابعاد این موضوع یعنی مدیریت دانش است که به مرور اجرا خواهد شد. به این معنا که در مرحله اول باید مشخص کنیم که شرکت به چه دانشی احتیاج دارد و چه مقدار از این دانش باید از بیرون شرکت تامین شود و به چه ترتیبی باید این کار را انجام شود، به عبارت دیگر شرکت مادر تخصصی توانیر برای رسیدن به درک بهتری از آنچه می داند، آنچه باید بداند و اینکه در این باره چه باید بکند در تلاش است.
عمده ترین نقش را در این مراحل معاونت های منابع انسانی شرکت ها به عهده دارند چرا که آنها باید ابعاد این دانش را مشخص کرده و آن را به اشتراک بگذارند تا در دسترس همه کارکنان قرار گیرد .

۲-۳۵-۲ استقرار سیستم مدیریت دانش در توانیر و شرکتهای زیر مجموعه
مهندس حائری مدیر عامل شرکت توانیر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در شرکت توانیر و شرکتهای زیر مجموعه تاکید کرد :
انتظار میرود کار مستندسازی و استقرار سیستم مدیریت دانش در شرکت توانیر و شرکتهای زیرمجموعه به طور اساسی و با ترسیم چشم انداز انجام گیرد و نتایج آن در کوتاه مدت و بلندمدت اندازه گیری و مشخص شود.
به گزارش خبرنگار پیک برق مهندس حائری مدیرعامل شرکت توانیر در همایش تخصصی مدیریت استراتژیک دانش، سرمایه های تفکری و سازمانهای دانش بنیان که از سوی معاونت منابع انسانی و تحقیقات توانیر برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: دانش یک سرمایه ملی و استراتژیک محسوب می شود و شرط اول برای استقرار مدیریت دانش، مستندسازی است.
مهندس حائری سه شرط اصلی برای احراز سطح برخورداری از دانش در یک سازمان را مستندسازی، طراحی و تکنولوژی ذکر کرد و افزود: تکنولوژی که براساس طراحی و طراحی که براساس مستندسازی شکل بگیرد بهترین سطح اندازه گیری دانش را در اختیار قرار می دهد و در چنین شرایطی نتایج کار قابل اندازه گیری خواهد بود.
مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اینکه در دنیای امروز دانش به سادگی در اختیار همگان قرار نمی گیرد، نتیجه این روند را افزایش شکاف بین کشورها توصیف و تاکید کرد: در صورتیکه این فاصله ها را با مستندسازی، طراحی و تکنولوژی پر نکنیم، در آینده حتی انتقال دانش و تکنولوژی هم امکانپذیر نخواهد بود، از این رو باید در زمینه دانش و مدیریت دانش شتاب بگیریم.
در این همایش، که با حضور جمعی از معاونان، مشاوران و مدیران کل شرکت توانیر برگزار شد، قاسم گنجی معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت توانیر با اشاره به دانش محور بودن سیستم صنعت برق و برخورداری از نیروهای باهوش، مبتکر و خلاق، مدیریت دانش در این صنعت زیربنایی را از دغدغه های مهمی برشمرد که در دستور کار معاونت منابع انسانی قرار دارد و از طریق مهندس رجبی سرپرست دفتر فن آوری اطلاعات و آمار، کمیته ای قوی متشکل از نخبه گان صنعت برق و با بهره گیری از استادان توانمند دانشگاه در داخل این سیستم شکل گرفته است.
گنجی با قدردانی از حمایت معاون وزیر نیرو در امو
ر برق و انرژی و مدیر عامل شرکت توانیر که به عنوان یکی از استادان برجسته دانشگاههای کشور همواره از مباحث دانش محور و دوری جستن از روالهای پیچیده اداری در سازمان حمایت کردند افزود: شرکت توانیر در بحث فن آوری اطلاعات از سازمان های پیشرو در کشور است و به خوبی توانسته بحرانها را با تکیه بر دانش محوری و با کمترین امکانات مدیریت کند.
در این همایش، مهندس رجبی سرپرست دفتر فن آوری اطلاعات و آمار توانیر پرورش نیروی انسانی و جذب و نگهداری نیروها را یکی از دغدغه های سازمانهای پیشرو و یادگیرنده عنوان کرد و با اشاره به عزم معاونت منابع انسانی و تحقیقات توانیر برای هدایت سازمان به سمت دانش محوری، مدیریت دانش را یکی از مباحث مهم در این زمینه ذکر کرد و از تشکیل کمیته مدیریت دانش و به اجرا درآمدن نتایج حاصل از نشستهای این کمیته در آینده خبر داد.
وی مدیریت دانش را فرایندی مستمر و فراگیر ذکر کرد که باید تمامی افراد سازمان با آن عجین شوند و در این ارتباط حمایت و هدایت مدیریت ارشد سازمان و معاونت منابع انسانی وتحقیقات توانیر از امتیازات مهم به شمار می رود.
در این همایش دکتر یاریگر روش استاد دانشگاه و از صاحبنظران حوزه مدیریت دانش با اشاره به ۲ استراتژی مطرح در این حوزه گفت: استراتژی اول مدیریت دانش را برپایه (IT) راه اندازی می کند و در استراتژی دوم تمرکز روی انسان است و امروزه کارکنان دانشی تنها مزیت رقابتی سازمانها محسوب می شوند.
وی یکی از تعاریف مهم مدیریت دانش را مزیت پایدار در دنیای رقابتی و کسب و کار نوین ذکر کرد و افزود: تعاریف دیگری نیز وجود دارد از جمله اینکه مدیریت دانش اقدامی شایسته در جهت شکل گیری یادگیری سازمانی و سازمانهای یادگیرنده است.
دکتر یاریگر روش ۳ عنصر اصلی در مدیریت دانش را کارکنان، فرایندهای کاری و (IT) برشمرد و تصریح کرد: (در اجرای مدیریت دانش، انسان ۷۰ درصد، فرایندها ۲۰ درصد و فن آوری ۱۰ درصد سهم دارد.
وی با اشاره به اینکه مدیریت دانش در ۲ بخش استراتژیک و عملیاتی به سازمانها کمک می کند افزود: ۹ علامت برای سازمانهای بازنده در دنیای امروز وجود دارد که از جمله این علامتها، دورنمای خاکستری و نامشخص سازمان، بوروکراسی بالا، ضعف در تشریک مساعی، عدم برخورداری از فرهنگ کارگروهی و ایده پردازی ضعیف را می توان برشمرد.
دکتر یاریگر روش در ادامه مدل مفهومی پیشنهادی مدیریت دانش را ارایه کرد و گفت: باید از خرد سازمان به تحلیل راهبردی، انتخاب راهبرد و اجرای آن بپردازیم و از این ۳ مولفه، مجموعه واحدهای دانشی، دپارتمان دانش، مراکز دانش و فرماندهی دانش در سازمان شکل بگیرد.
وی در تشریح بخشی از اصول ۱۰ گانه مدیریت سرمایه های تفکری گفت: مالکیت سرمایه های تفکری را به اشتراک بگذاریم، موقعیتهای کاری را ایجاد کنیم ، برای کارکنان باهوش بیشتر سرمایه گذاری کنیم، انبار سرمایه های تفکری را به موقع ایجاد کنیم نه به مورد، از فرصتها برای خلق روابط ویژه استفاده کنیم و تلاش کنیم سرمایه های انسانی، ساختاری و مشتریان، همزمان در مدیریت (IT) شروع به کار کنند.
وی در ادامه ضمن معرفی سازمانهای دانش بنیان به بررسی ویژگیها، اجزای ا
صلی و اقدامات اصلی برای سازمان دانش بنیان پرداخت.

۲-۳۵-۳ وظایف کارشناس مسئول با عنوان “کارشناس مسئول مدیریت دانش “
کمک به اشتراک دانش در سطح گسترده ای از سازمان است. به طوریکه سازمان بداند که چه میداند وچگونه دانش و تجربیاتش را در داخل و خارج از سازمان یا دیگر

Share this post

Post navigation

You might be interested in...

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *