ماه: ژانویه 2019

اقسام مالکیت در حقوق اسلامی در حقوق اسلامی مالکیت بر سه نوع است: الف) مالکیت شخصی: عبارت است از کلیه اموالی که برحسب اسباب شرعیه در مالکیت افراد و اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی قرار دارد و آنان می‌توانند هرگونه تصرفی در آنها بنمایند. ب) مالکیت دولتی: عبارت است از اموالی که در […]

Read more

نابودی تمدن ها و فرهنگ ها مستی شهوات و تنعم و تلذذ بی قید و شرط، طبقات مرفه جامعه را از پرداختن به ارزشهای اصیل و درک واقعیتهای اجتماعی باز می دارد و غرق عصیان و گناه می کند. کسی که در گرداب رفاه طلبی و اشرافی گری گرفتار شده، حاضر است همه ارزش های […]

Read more

مفهوم آراستگی آراستگی از نظر لغوی مصدری به معنای زینت دادن و تزیین کردن است . اما معانی دیگر مانند نظم و مرتب بودن ، هماهنگ بودن و آماده و مهیا بودن نیز برای آن گفته شده[۱] ، که کاملاً مرتبط با معنای اول است ، زیرا تزیین کردن به نوعی با نظم و تقارن […]

Read more

آموزش و تأثیر آن بر بازاریابی امروزه وجود نمایندگان فروش متخصص و کارآمد، می تواند در موفقیت، توسعه و رشد صنایع مختلف تأثیر عمیقی بگذارد. زیرا فروشندگان و نمایندگان فروش بخش مهمی از سازمان هستند که بطور دائم با مصرف کنندگان و مشتریان ارتباط دارند ،  با مشتریان صحبت می کنند ، از نظرات آنها […]

Read more

مسئولیت مدنی خارج از قرارداد برخلاف مسئولیت قراردادی که دو شخص با هم عقدی را منعقد می سازند در اینجا هیچ پیمانی در کار نیست و یکی از متعاقدین به عمد یا به خطا به دیگری زیان می رساند که این نوع مسئولیت را خارج از قرارداد یا مسئولیت قهری می گویند. ریشۀ این تعهد […]

Read more

قانون دریایی همان‌گونه که اشاره شد، در سال ۱۳۴۳، مجلس شورای ملی قانون دریایی ایران را در ۱۴ فصل و ۱۹۴ ماده به تصویب رساند که این قانون عمدتاً با اقتباس از مقررات کتاب دوم قانون تجارت فرانسه، مصوب ۱۸۰۷ میلادی که خود ملهم از احکام و قواعد فرمان ۱۶۸۱ لوئی چهاردهم بوده، تهیه و […]

Read more

تفاوت شخصیت با فطرت هویت و شخصیت انسان به صورت بذرهایی آماده برای رشد و شکوفایی می باشد که از آنها به استعدادهای بالقوه تعبیر می شود.محیط زندگی ( خانه، مدرسه و اجتماع ) مناسب و فضای تربیتی مساعد زمینه ساز رشد و تکامل آن استعدادهاست. هرگاه استعدادهای فرد به صورت تدریجی و هماهنگ با […]

Read more

وزارت راه و شهرسازی اگرچه سازمان بنادر و دریانوردی خود دارای یک شورای عالی، هیئت عامل و مدیرعامل می‌باشد، مع‌هذا این سازمان یکی از معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی است که مدیرعامل آن‌هم زمان سمت معاون وزیر راه و شهرسازی را نیز بر عهده دارد؛ بنابراین ازلحاظ حقوقی و سلسله‌مراتب رسمی اداری می‌توان وزارت راه […]

Read more

اصول پنج گانه اخلاق رهبری رهبران سازمان برای آنکه بتوانند کارکنان خود را برای دستیابی به هدفی مشترک متقاعد سازد، باید بدون استثناء به اخلاقیات پذیرفته شده ای پایبند باشند و متعهد بودن خود را به اخلاقیات، از راه رفتار ملموس نشان دهند. نظریه اخلاقی، نظامی از قواعد و اصولی بنا می نهد که انسان […]

Read more

نظریه روانکاوی فروید : اولین رویکرد به مطالعه رسمی شخصیت، روان کاوی،  انگیزش زیگموند فروید [۱]بود که کار خود را در سال های نزدیک به قرن ۱۹ آغاز کرد. روانکاوی بر نیروهای ناهشیار تاکید دارد یعنی امیال جنسی و پرخاشگری بر پایه زیستی و تعارض های اجتناب ناپذیرکودکی به عنوان حکمان شکل دهندگان شخصیت. فروید […]

Read more