ماه: ژانویه 2019

اقلام تعهدی همان‌گونه که هیئت استانداردهای حسابداری مالی در استاندارد حسابداری شماره ۹۵ بیان می‌دارد جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی عموماً شامل آثار نقدی معاملات و سایر رویدادهایی است که تعیین‌کننده سود خالص می‌باشد. با توجه به تعریف فوق چنین استنباط می‌شود که اقلام تعهدی تفاوت بین سود خالص و جریان نقدی عملیاتی است. […]

Read more

مولفه­ های شهر خلّاق پایه­های شهر خلّاق را می­توان در سه زمینه اقتصاد، فرهنگ و مکان در نظر گرفت. محیط­های قابل اعتماد شهری با آزادی­های تفریحی و فرهنگی مدیریت می­شوند تا افراد خلّاق را جذب و حفظ کنند. این نیروی کار در عوض، ثروت را در اقتصاد دانش گسترش می­دهد. شهرها برای تولید ثروت، باید […]

Read more

رویکرد مبتنی بر منابع این رویکرد، بیشترین میزان تأثیر را بر ادبیات مدیریت استراتژیک منابع انسانی برجای گذاشته است. بر اساس این رویکرد، سازمان ها در صورتی می توانند موفق باشند که به برتری رقابتی دست یافته و آن را حفظ نمایند. برتری رقابتی زمانی حاصل می شود که عامل این برتری، ویژگی های ارزش، […]

Read more

اضطراب[۱] کلمه اضطراب از ریشه یونانی به معنای فشاردادن یا فشار دادن گلو آمده است. همچنین با اصطلاح برانگیختگی به معنای تنگنا یا انقباض آمده است (وکیلی، ۱۳۸۷). گرچه اضطراب پدیده ی شایع عصر ما تلقی می گردد، در عین حال از پیشینه ای به طول تمامی تاریخ بشر برخوردار است (آلبرتس و همکاران، ۲۰۱۳). […]

Read more

از نظر هدف پرداخت ضمانت نامه را به اعتبار هدف پرداخت یا علت غایی می توان بر سه قسم تقسیم کرد: الف ـ ضمانت نامه حسن انجام کار، که برای تأمین اجرای متعارف و صحیح مفاد قرارداد پایه صادر می شود و در واقع ابزار جبران خسارت ناشی از عدم انجام کامل تعهد است. ب […]

Read more

سیستم اندازه گیری عملکرد ECOGRAI رویکرد ECOGRAI از یک متدولوژی ساخت یافته استفاده می کند. این رویکرد از سیستم های فیزیکی و اطلاعاتی و تصمیم گیری در توسعه شاخص های عملکرد استفاده می کند . در این رویکرد شش مرحله وجود دارد . این فرایند با تحلیل جزیی سیستم تولید آغاز شده و با استفاده […]

Read more

مکانیزم کسب عبرت از دیدگاه قرآن کریم و نهج‌البلاغه، نگاهی می‏تواند عبرت آموز باشد که دارای ویژگی‏های لازم باشد ، این ویژگی‏ها باید چه در ناحیه بیننده و چه در مورد وقایع عبرت آموز، رعایت شود .  ۲-۱-۱- ویژگی‏های عبرت گیرندگان (شرایط لازم جهت نگاه عبرت آمیز) از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه، برای آنکه نگاهی […]

Read more

مبانی نظارت گستره نظارت مجلس، به جایگاه مجلس در میان قوای حکومتی و قانون اساسی بستگی دارد. به‌طورکلی نظام‌های حکومتی به سه مدل حکومت‌های ریاستی، حکومت‌های پارلمانی و حکومت‌های نیمه‌ریاستی/ نیمه‌پارلمانی تقسیم می‌شوند. در هریک از مدل‌های مذکور، اصل نظارت و کنترل برای توازن میان قوای سه‌گانه رعایت می‌شود. میزان مسئولیت سیاسی دولت در برابر […]

Read more

اساس نظریه الیس الیس در مورد انسان معتقد است : انسان ذاتا تمیلات بیولوژیکی نیرومندی برای تفکر و عمل به شیوه ی خاص دارد و به جهت منطقی یا غیر منطقی تفکر و عمل فرد تابع محیط خانواده و فرهنگی است که در آن رشد می یابد فرد در جهت تخریب نفس و امور بد […]

Read more

شباهت موجود در تعاریف واجزای مدلهای سرمایه های فکری : این مدلهای حداقل شامل موارد زیر است : دانش و تجربه قرار گرفته شده در افراد هم بطور رسمی و هم بطور غیررسمی سیستمهای و فرآیندهای سازمانی تکنولوژی و نوآوری روابط تجاری از قبیل روابط با مشتریان، عرضه‌کنندگان و شرکاء استراتژیک. (Vander Meer – Kooistra […]

Read more