در پنجاه سال گذشته، اتفاقاتی مثل انقلاب، جنگ و شهادت بعضی فرزندان این سرزمین، در زندگی بعضی خونواده ها، عاقبتای و نتیجه های زیاد و آسیبایی داشته و منتهی به طلاقا و اختلافای خانوادگی شده.

در کنار معضلات اجتماعی و جهانی، قشر جدیدی از خونواده ها شکل پیدا کرده، تحت سرپرستی زنائی که اونا رو به عنوان «زنان سرپرست خونواده» می شناسیم.

به گزارش آلامتو و به نقل از سپیده دانایی؛ این قشر از خونواده ها به دلیل مسئولیت ادارهٔ خود، فرزندان و گاه والدین و بقیه اعضای خونواده در وضعیت سختی هستن.

سیستمای حمایتی اجتماعی، مثل کمیته امداد و بهزیستی و نهادهای حمایتی دیگه مثل تأمین اجتماعی درصدد تأمین نیازای این زنان و فرزندان اونا هستن؛ اما با در نظر گرفتن محدویت منابع و حجم زیاد این گروه که براساس سرشماریا بالای ده درصد خانوارها هستن، مشکل بیکاری در اکثریت نزدیک به اتفاق این زنان به عنوان مشکل عمل می کنه و زمینهٔ تشکیل خیلی از صدمات و آسیبای اجتماعی رو جفت و جور می کنه.

در حالی که اقدامات مددکاری در بخش محدودی یافته های چشم گیری در توانمندسازی اجتماعی این خونواده ها ایجاد کرده، وجود عوامل خطرزایی مثل از دست دادن پدر، زندگی در خونواده تک سرپرست، بیکاری، فقر، محدودیت و مسئولیت تربیت فرزندان، ضعف پشتیبانی اجتماعی، این گروه از افراد رو در برابر خطرات زیاد و آسیبای روانی اجتماعی قرار میده.

باید توجه داشت پیشرفت یافتگی به معنی کاهش سیستم پشتیبانی اجتماعی طبیعی که از راه شبکه روابط خانوادگی و محلی اعمال می شه، در شدید شدن بحران این گروه ممکنه، نقش مضاعفی داشته باشه.